klompen-klus voor de besten des vaderlands, nk 2004
mister@magiekejansen.nl geluid, beeld, tekst en ontwerp magieke jansen, kopierecht 2007-2009